Kontakt

Omställning Alingsås har en kärngrupp som träffas ungefär en gång i månaden. Den består av Anton AndreassonOlivia Florian, Pernilla Krantz,  Leif Harald LiebendörferMartin Olsson, Harriet Stenkvist.

Sammankallande för 2016 är Olivia Florian.

Du kan kontakta oss antingen via Omställning.net under gruppen ”Omställning Alingsås” där du kan skriva din fråga till alla eller en av oss, eller via mail  info@omstallningalingsas.se

Du hittar också kontaktuppgifter för våra aktivitetsgrupper under rubriken ”Grupper” ovan.

Kommentera