Vision

Vision behövs för att ha en riktning. Här är några av våra visionsarbeten som vi har genomfört under de senaste åren.

Visionsverkstad mars 2015

Chalmers projektarbete höst 2010
Tecknad film

Visioner för Alingsås

Omställningscafé 2010

Vision Transporter 2020 – Omställningscafé mars 2010

Vision Alingsås 2020 – Omställningscafé februari 2010

Visionsarbetet behöver hållas levande, följa verklighetens utveckling.
Är du intresserad av visionsarbetet, kontakta Olivia Florian